Finansiell-informasjon

Last ned kvartals og årsrapporter de siste 5 år.

Basell II, nye kapitaldekningskrav

De nye kapitlreglene i Norge (omtalt i Basel II) bygger på EUs nye direktiv for kapitaldekning. Regelverket baseres på følgende tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital (omtales i bankens årberetning og i notene i årsregnskapet). Pilar 2: ICAAP - Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging. Pilar 3: Institusjonens offentliggjøring av informasjon.