Barneforsikring

Barna er noe av det mest dyrebare vi har. En barne- og ungdomsforsikring sikrer barnet økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje.
 • Kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring
 • Dekker varig medisinsk invaliditet, alvorlig sykdom og uførhet
 • Forsikringen koster kun 222 kr per måned
Kontakt meg om barneforsikring

Om forsikringen

Gir utbetaling ved

 • Medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke
 • Arbeidsuførhet
 • Utvalgte alvorlige sykdommer
 • Økonomisk bistand til foresatte ved utvalgte sykdomstyper
 • Tilpasning av bolig og tilskudd til tekniske hjelpemidler
 • Merutgifter i forbindelse med opphold på sykehus eller lignende
 • Behov for langvarig pleie/omsorg
 • Dødsfall
 • Behandlingsutgifter

Visste du at...

 • Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring fra barnet ditt har fylt tre måneder og inntil fylt 18 år. Forsikringen gjelder frem til fylte 26 år. 
 • Forsikringen gir dekning i tillegg til det man får fra folketrygden, og kan gi deg som forelder økonomisk mulighet til å tilpasse hverdagen for å være sammen med barnet ditt.